Nasze działania

Staramy  się  uczestniczyć  we  wszystkich  możliwych  przejawach  aktywności  naukowej  na  naszej   uczelni. Bierzemy udział w odczytach, bywamy na  Osiągnięcia które mogą  być Twoim udziałem...

Bierzemy udział w: Międzynarodowych konkursach robotów,  Międzynarodowych Seminariach i sympozjach, seminariach i wykładach, podglądamy prace nauko- we w naszych zakładach. Cyklicznie organizujemy  kurs programu Solid Edge, oraz szkolenia z programów ułatwiających prace projektantom i technologom. Są to takie programy jak: Robot Millenium, Inventor, czy programowanie sterowników PLC. Mamy  za  sobą  odbyte  liczne  wycieczki:  CNH,  PRECIZO, VW Poznań. Wyjeżdżamy  do  zakładów pracy, odwiedzamy znanych producentów, oglądamy krajowe wystawy i targi: Automaticon. Cyklicznie bierzemy udział w Międzynarodowych Seminariach organizowanych przez UWM w Olsztynie,  oraz   Międzynarodowych Sympozjach organizowanych przez KNIŚ Politechniki  Warszawskiej – AQUA. Dodatkowo  podjęliśmy  ambitną  próbę  stworzenia  robota,  który  w  Poznańskich  Zawodach Sumo   wypchnie  z  maty  wszystkich  przeciwników.  Są  to   plany  młodych  ambitnych  studentów-naukowców, staramy się sięgać po to, co być może nie osiągalne,  próbujemy  zrobić  lepiej  to,  co  inni  zrobili  dobrze,  wierzymy w siebie i w waszą współpracę.