Skład osobowy

Opiekun naukowy - dr inż. Justyna Ciemnicka

Przewodniczący - Magdalena Lewicka

Wiceprzewodniczący - Oliwia Barańska

Sekretarz - Kamila Siecińska

KNIŚ

101

101