Drzwi Otwarte 2018 - relacja

Drzwi Otwarte 2018 - relacja

W piątek 6 kwietnia Politechnika Warszawska Filia w Płocku po raz kolejny z okazji Drzwi Otwartych, gościła w swoich murach młodzież stojącą przed wyborem kierunków studiów.

Celem imprezy było rozbudzenie w młodzieży zainteresowania techniką oraz pokazanie, że kierunki politechniczne nie są tak straszne jak się czasami wydaje. Stąd też od godzin porannych swoje stoiska wystawiały koła naukowe aktywnie działające na PW w Płocku, na których demonstrowały one praktyczną część swojej działalności. Nie zabrakło zatem robotów koła naukowego mechaników ROTOR i prezentacji ich programowania, a także bardzo interesujących konstrukcji takich jak mechanizm oscylacyjny czy przekładnia kątowa. Chemicy z Płockiego Naukowego Koła Chemików zaprezentowali m.in. interaktywny schemat destylacji ropy naftowej, dzięki czemu młodzież mogła organoleptycznie ocenić właściwości różnych produktów z niej otrzymywanych i sprawdzić czym się różni np. benzyna lekka od ciężkiej.

zdjecie 2

Nie zabrakło również aparatury do syntez chemicznych i ciekawych eksperymentów oraz instalacji do oczyszczania wody koła Inżynierii środowiska, czy też konstrukcji budowlanych, w tym oczywiście mostu Leonarda da Vinci budowanego przez koło KONSTRUKTOR. Koło SONDA oraz Studenckie Forum Business Centre Club zrzeszające głównie studentów ekonomii prezentowały swoje dokonania na polu przedsiębiorczości (oraz częstowały odwiedzających pysznymi babeczkami :). Samorząd Studentów przy swoim stoisku opowiadał z kolei o możliwościach rozwoju i działalności studenckiej na Uczelni oraz o atrakcjach jakie będą miały miejsce podczas Juwenaliów 2018. Ponadto na stoiskach wszystkich kół organizowane były konkursy, w których można było wygrać m.in. różnego rodzaju gadżety.

Impreza była też okazją dla maturzystów i uczniów klas młodszych, do zdobycia cennych informacji umożliwiających świadome kształtowanie swojej drogi zawodowej, stąd też tradycyjnie obecni na niej byli przedstawiciele doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filii w Płocku.

W trakcie spotkania informacyjnego z pracownikami i studentami Uczelni poruszane były takie tematy jak perspektywy rynku pracy, kultura studencka czy też możliwości rozwoju swoich zainteresowań w obecnych na uczelni organizacjach studenckich. Zaprezentowano ogólnopolskie rankingi kierunków (m.in. III miejsce w Polsce Technologii chemicznej prowadzonej w Płocku) oraz prognozy dotyczące zapotrzebowania na specjalistów w branżach inżynierskich i ekonomicznych. Podkreślono, że kierunki oferowane w Płocku to kierunki, po których znacznie wzrasta szansa na znalezienie dobrej pracy, a także fakt, że pracodawcy od lat najwyżej cenią sobie absolwentów właśnie Politechniki Warszawskiej, co znajduje potwierdzenie w corocznie prowadzonych rankingach szkół wyższych.

Kierunki studiów prowadzone w Filii PW w Płocku szczegółowo przedstawione zostały przez pracowników i studentów reprezentujących kolejno Budownictwo, Inżynierię środowiska, Mechanikę i budowę maszyn, Technologię Chemiczną oraz Ekonomię. Zaprezentowane zostały zarówno sylwetki absolwentów jak i potencjalne sektory ich zatrudnienia.

Przedstawiono również warunki przyjęć na studia i sposób rejestracji kandydatów, a także informacje na temat warunków socjalno-bytowych i możliwości uzyskiwania różnego rodzaju wsparcia finansowego (które to wsparcie PW w Płocku ma silnie rozbudowane).

W trakcie spotkania uroczyście wręczono również certyfikaty uczestnictwa w V już Edycji projektu "Doświadcz Chemii" prowadzonego przez studentów z Płockiego Naukowego Koła Chemików. Rozlosowane zostały także nagrody za udział w konkursie Drzwi Otwartych związanym z Politechniką.

Uczestnicy Drzwi Otwartych  mogli w tym dniu uzyskać odpowiedzi na szereg pytań jak np.:

  • Czy dyplom Politechniki Warszawskiej uzyskany w Płocku różni się czymś od dyplomu uzyskanego na tej samej uczelni w Warszawie?
  • Jak wyglądają perspektywy pracy po studiach na PW?
  • Czy warto wybrać się na studia do Płocka?
  • Na czym polega studiowanie na Politechnice i czym różni się od studiowania na uczelniach nietechnicznych?
  • Jakie przedmioty najlepiej zdawać na maturze jeśli w przyszłości chce się zostać studentem PW?

W trakcie wykładu „Prawdy i mity na temat studiów technicznych” padły natomiast odpowiedzi m.in. na pytania, czy to prawda, że studia techniczne nie są dla kobiet, humaniści się na nie nie nadają, trzeba się na nich uczyć więcej niż na jakichkolwiek innych i czy rzeczywiście na tego typu kierunki mają szansę dostać się (i utrzymać) tylko najlepsi z najlepszych.

Tego dnia miały również miejsce wycieczki po laboratoriach i pracowniach Politechniki (wykorzystywanych zarówno w trakcie edukacji studentów, jak i do badań naukowych), które na co dzień bardzo rzadko bywają udostępniane szerokiej publiczności.

Bez wątpienia była to jedna z najlepszych okazji dla chcących dowiedzieć się więcej o Uczelni, która od ponad 50 lat kształci w Płocku specjalistów wielu branż i czynnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym miasta i regionu.

zdjecie 1
zdjecie