Zasady rekrutacji

Planowany termin
rozpoczęcia edycji
Listopad
Sposób rekrutacji Instrukcja obsługi Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dla Kandydata na studia podyplomowe
Informatyczny system
rekrutacyjny
IRK PW
Termin składania
dokumentów podczas rekrutacji
Do 14-tego października
Dokumenty wymagane
podczas rekrutacji
  • Dowód osobisty
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia
  • Wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe (w punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz formularz)
Punkt rekrutacyjny

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Gmach Główny ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
pok. 102 (przyjmowanie dokumentów po wcześniejszej rejestracji w systemie informatycznym IRK PW)

  • tel. 24 367 21 16
Zasady kwalifikacji Według kolejności zgłoszeń
Dodatkowe informacje

Kierownik studiów podyplomowych – dr Katarzyna Osiecka

  • e-mail: Katarzyna.Osiecka@pw.edu.pl