Szkolenia

Szkolenia z języków obcych

Szkolenia są skierowane do studentów, absolwentów i pracowników PW Filii w Płocku, a także do innych osób dorosłych, zainteresowanych tematyką szkoleń.