Program kształcenia

Program kształcenia

Zajęcia zostały przyporządkowane do pięciu grup przedmiotów: (1) Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania nieruchomościami; (2) Zarządzanie kosztami nieruchomości; (3) Controlling strategiczny i operacyjny w zarządzaniu nieruchomościami; (4) Nieruchomości jako przedmiot inwestowania; (5) Seminarium,  których przykładowy zakres tematyczny przedstawiono w tabeli:

Grupa przedmiotów Zakres zajęć

Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania nieruchomościami

 

 1. Nieruchomości w systemie prawnym.
 2. Nieruchomości w systemie rachunkowości.
 3. Własności i prawa do lokali.
 4. Rynek nieruchomości.
 5. Podstawy wyceny nieruchomości.
 6. Podstawy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi.
 7. Podstawy zarządzania nieruchomościami biurowymi i magazynami.
 8. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami.
 9. Sylwetka zarządcy nieruchomościami.
Zarządzanie kosztami nieruchomości
 1. Koszty i pojęcia bliskoznaczne, klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania nieruchomościami.
 2. Pomiar i wycena kosztów nieruchomości.
 3. Ewidencja i rozliczanie kosztów nieruchomości oraz zasady rozliczania podatku VAT.
Controlling strategiczny i operacyjny w zarządzaniu nieruchomościami
 1. Istota, funkcje i narzędzia controllingu strategicznego oraz operacyjnego.
 2. Zrównoważona karta wyników.
 3. Benchmarking.
 4. Rachunek marży pokrycia.
 5. Budżetowanie.
 6. Rachunek kosztów.
 7. Krótkookresowe rachunki decyzyzjne.
 8. Elementy analizy ekonomiczno-finansowej.
Nieruchomości jako przedmiot inwestowania
 1. Inwestowanie na rynku nieruchomości.
 2. Elementy finansów i bankowości – ocena atrakcyjności oferty kredytowej.
 3. Metody oceny projektów inwestycyjnych.
 4. Podstawy oceny projektów inwestycyjnych.
 5. Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka negocjacji.
Seminarium
 1. Problem badawczy i temat pracy końcowej.
 2. Cel i pytania badawcze.
 3. Teza w pracy końcowej.
 4. Struktura pracy końcowej.
 5. Prezentacja pracy końcowej.