Controlling w zarządzaniu nieruchomościami

Studia podyplomowych „Controlling w zarządzaniu nieruchomościami” to nowa oferta Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, która jest skierowana dla każdego, kto chce nie tylko poznać, ale także nauczyć się w praktyce na czym polega:

 • istota i struktura rynku nieruchomości;
 • ujęcie i interpretacja nieruchomości w systemie prawnym i rachunkowości;
 • wycena nieruchomości gruntowych (rolnych, leśnych, miejskich), mieszkalnych, biurowych i magazynowych;
 • istota zarządzania nieruchomościami;
 • pomiar i wycena kosztów nieruchomości;
 • rozliczanie kosztów nieruchomości przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania przedsiębiorstwa SoftHard S.A.
 • zastosowanie narzędzi controllingu strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami;
 • zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w zarządzaniu nieruchomościami;
 • inwestowanie w nieruchomości, w tym wykorzystanie metod oceny projektów inwestycyjnych;
 • wykorzystanie kompetencji miękkich w negocjacjach i zarządzaniu nieruchomościami.

Zajęcia zostaną poprowadzone w taki sposób, że niezależnie od tego jakie posiadasz wykształcenie (ekonomiczne czy nieekonomiczne), to nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu controllingu i zarządzania w odniesieniu do:

 • nieruchomości będących w zasobach spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,
 • nieruchomości będących przedmiotem zainteresowania pośredników nieruchomości, deweloperów, inwestorów, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości.

Co wyróżnia studia podyplomowe „Controlling w zarządzaniu nieruchomościami”:

 • przewaga zajęć praktycznych – praca na oprogramowaniu dedykowanym do rozliczania kosztów nieruchomości opracowanego przez SoftHard S.A. z Płocka; zajęcia ćwiczeniowe na platformie Moodle i narzędziach Office 365;
 • ćwiczenia i laboratoria poprowadzą praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym, którzy wiedzą co jest ważne w praktyce;
 • wszystkie zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym aby szanować czas Słuchaczy i jednocześnie umożliwić poprowadzenie zajęć przez wybitnych specjalistów z odległych od Płocka miejscowości,
 • nauczyciele to poza kadrą dydaktyczną Politechniki Warszawskiej, naukowcy z innych ośrodków akademickich, którzy posiadają doświadczenie praktyczne oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej bezpośrednio związani z zarządzaniem nieruchomościami;
 • miła atmosfera i ogromna życzliwość oraz chęć przekazania wiedzy ze strony nauczycieli.

W ramach zajęć nabędziesz umiejętności między innymi z zakresu:

 • interpretowania podstawowych kategorii prawnych i ekonomicznych związanych z zarzadzaniem nieruchomościami;
 • analizowania krajowego i lokalnego rynku nieruchomości;
 • pomiaru i wyceny kosztów użytkowania nieruchomości;
 • podstaw wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
 • ewidencji i rozliczania kosztów nieruchomości przy zastosowaniu branżowego oprogramowania firmy SoftHard S.A.;
 • ustalania obciążeń podatkowych związanych z nieruchomościami;
 • stosowania wybranych narzędzi controllingu strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami;
 • stosowania wybranych narzędzi controllingu operacyjnego w zarządzaniu nieruchomościami;
 • analizowania ofert kredytowych w związku z inwestowaniem na rynku nieruchomości;
 • stosowania wybranych metod oceny projektów inwestycyjnych;
 • negocjowania na rynku nieruchomości.