Wykład profesora Bernharda Welza - Relacja

Wykład profesora Bernharda Welza - Relacja

W dniu 7 marca 2018 r. na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbył się wykład profesora Bernharda Welza z Brazylii, zatytułowany „50 Years of Research in AAS – And now...?”.

Profesor Bernhard Welz, autorytet międzynarodowy w zakresie absorpcyjnej spektrometrii atomowej, przedstawił podczas wykładu rozwój technik AAS z punktu widzenia swojej drogi naukowej i zawodowej. Profesor Welz przyjechał do Polski w związku z otrzymaniem nagrody imienia doktora J. Fijałkowskiego, przyznanej mu przez Polską Akademię Nauk.

Zdjęcia 3

Wykładu wysłuchało ponad 120 osób, wśród których byli pracownicy i studenci Wydziału, specjaliści z zakresu analizy instrumentalnej z płockich laboratoriów, a także goście z uczelni łódzkich.

zDJĘCIE 2