Kontakt i godziny przyjęć

Dyrektor KNEiS

dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW

Godziny pracy sekretariatu

poniedziałek - czwartek 9:00 - 14:00

piątek 8:00 - 13:00

soboty zjazdowe 09:00 - 13:00

Prosimy o przestrzeganie terminów i godzin pracy sekretariatu.

e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl

Kierownik sekretariatu

mgr Agnieszka Głodkowska-Wojtalewicz

pok.103 GG
tel.: 24 367 22 40 
e-mail: Agnieszka.Glodkowska@pw.edu.pl

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

mgr Beata Kwiatkowska

pok.103 GG
ul. Łukasiewicza 17
tel.: 24 367 21 26
e-mail: beata.kwiatkowska@pw.edu.pl

Studia stacjonarne drugiego stopnia

mgr Agnieszka Dudzińska

pok.103 GG
ul. Łukasiewicza 17
e-mail: Agnieszka.Dudzinska@pw.edu.pl

Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

mgr Agnieszka Dudzińska

pok.103 GG
ul. Łukasiewicza 17
e-mail: Agnieszka.Dudzinska@pw.edu.pl

Stypendia

mgr Marlena Dobaczewska

pok.103 GG
ul. Łukasiewicza 17
tel. 607 501 395

e-mail: Marlena.Dobaczewska@pw.edu.pl