Aktualności sekretariatu

ERASMUS

W dniu 08 marca 2019r. o godzinach 10:30 - 12:30, w Auli (GG) odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów, dotyczące możliwości wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus +. 

Sekretariat

W piątek 05.10.2018 roku Sekretariat Kolegium będzie nieczynny ze względu na inaugurację roku akademickiego.

Studenci I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia 2018/19

Dnia 13.10.2018 r. od godz. 8:00 zapraszamy do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) po odbiór indeksu i legitymacji oraz w celu uzupełnienia innych formalności. .

W godz. 11:00 – 14:00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP w Audytorium.

Studenci I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia 2018/19

Dnia 13.10.2018 r. w godz. 9:00 – 10:00 w Audytorium odbędzie się wewnętrzna Inauguracja roku akademickiego 2018/2019.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Po Inauguracji zapraszamy do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) po odbiór legitymacji i uzupełnienie innych formalności.

Studenci I roku studiów niestacjonarnych - BHP

Informacja dla studentów:

· pierwszego roku studiów niestacjonarnych I stopnia

· pierwszego roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Szkolenie BHP odbędzie się w dniu 13.10.2018 r. (sobota) w godzinach 11:00 - 14:00 w Audytorium.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Studenci pierwszego roku !

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

W dniu 28.09 (piątek) od godziny 10:00 prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w celu podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia.

Studia stacjonarne I stopnia

Wydawanie legitymacji odbędzie się 01.10 (poniedziałek) w Sekretariacie Kolegium (pok. 103) i będzie możliwe jedynie po okazaniu dowodu wpłaty - 17 zł.

Studenci I roku studiów stacjonarnych - BHP

Informacja dla studentów:

  • pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia
  • pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia

Szkolenie BHP odbędzie się w dniu 01.10.2018 r. w godzinach 12:15 - 15:15 w Audytorium.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Studenci I roku studiów stacjonarnych 2018/19

Dnia 01.10.2018 r. I rok studiów stacjonarnych I stopnia rozpoczyna zajęcia o godz. 8:15 zajęciami z języka obcego (szczegółowe informacje o podziale grup i salach wywieszone będą w gablocie pod pok. 228).

W godzinach 10:15 - 12:00 w Audytorium odbędzie się wewnętrzna Inauguracja roku akademickiego 2018/2019.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Wydawanie zaswiadczeń

Sekretariat KNEiS informuje, że wszelkie zaświadczenia (ZUS,KRUS,KM,itp.)
będą wydawane wyłącznie w poniedziałki i środy.

Prosimy o przestrzeganie terminów i godzin pracy Sekretariatu !

Uwaga ! – Rok 3 APD

Zgodnie z §20 pkt.6 Regulaminu studiów PW :
Rezultaty pracy dyplomowej są przedstawiane
w postaci wydruku wraz z jego zapisem cyfrowym.
Praca dyplomowa musi zawierać tytuł, streszczenie i zestaw słów kluczowych w jęz. polskim i w jęz. angielskim (…)

Certyfikat egzaminu B2

Opłatę 10 zł za certyfikat zdanego egzaminu B2
dokonujemy na indywidualny nr konta dostępny w systemie USOS!

Wpisy do indeksu

Zgodnie z decyzją Dyrektora Kolegium od semestru zimowego roku ak. 2015/16 zostaje zniesiony obowiązek uzupełniania kart okresowych osiągnięć studenta.
Przypominamy także, że wpisy do indeksów są nadal obowiązujące a zgodnie z zasadami rejestracji, uzupełnione indeksy należy złożyć w Sekretariacie Kolegium do 16 lutego (do godz.10.00).
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §13 ust. 5. Regulaminu Studiów PW student jest obowiązany do sprawdzania informacji dotyczących przebiegu jego studiów w systemie informatycznym USOS przed terminem rejestracji oraz niezwłocznego wyjaśniania wątpliwości dotyczących wyników z prowadzącymi zajęcia.

Stypendium socjalne

Z uwagi na liczne pytania dotyczące procedury wypełniania wniosku o stypendium socjalne zamieszczamy uzupełnioną instrukcję. Zostały w niej wyjaśnione m.in. wątpliwości dotyczące dochodu uzyskanego i utraconego. W przypadku występowania takich dochodów prosimy również o wypełnienie dodatkowych wniosków według załączonych wzorów.