Badania i nauka

W Zakładzie Chemii i Technologii Organicznej prowadzone są prace z zakresu:

 • Badania benzyny i oleju napędowego oraz komponentów i dodatków uszlachetniających do paliw;
 • Badania wysokodyspersyjnych układów naftowych;
 • Badania nad otrzymywaniem i zastosowaniem (właściwości) biopaliw;
 • Badania dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym oczyszczanie ścieków przemysłowych;
 • Strategia rozwojowa produktów i surowców chemicznych;
 • Gospodarka metanolu.

W ostatnich latach w Zakładzie zrealizowano szereg prac n-b na rzecz przemysłu:

 • „Badania skuteczności i kompatybilności dodatków do paliw” – Orlen Laboratorium Sp. z o.o., kierownik – doc. dr inż. Marzena Majzner
 • „Kompatybilność strumieni kierowanych do instalacji 900” – GK LOTOS S.A., kierownik  prof. PW dr hab. inż. Maciej Paczuski
 • Kontynuacja badań rozpoczętych w 2014 r. dotyczących badania stabilności struktury dyspersyjnej asfaltów utlenionych – Orlen Asfalt Sp. z o.o., kierownik prof. PW dr hab. inż. Maciej Paczuski
 • Prace badawcze dotyczące problemów korozji w LPG (2010) oraz stosowania metanolu w logistyce LPG (2016) – Orlen Gaz Sp. z o.o., Orlen Paliwa Sp. z o.o., kierownik prof. PW dr hab. inż. Maciej Paczuski
 • Analiza jakości i ilości osadów w paliwie dla Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. w Płocku po uruchomieniu instalacji Visbreakingu, 2017, kierownik dr inż. Aneta Lorek
 • Optymalizacja receptur komponowania paliwa dla EC na bazie produktów pochodzących z instalacji SDA i Visbreaking, 2015, kierownik dr inż. Aneta Lorek
 • Opracowanie receptur komponowania COO na bazie asfaltenów wyprodukowanych w instalacji Odasfaltowania Rozpuszczalnikowego Gudronu (SDA), 2013, kierownik dr inż. Aneta Lorek