Dydaktyka

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne z niżej wymienionych przedmiotów:

kierunek budownictwo:
geometria wykreślna
geometria wykreślna i grafika inżynierska
rysunek techniczny
komputerowe wspomaganie rysunku technicznego
mechanika teoretyczna
wytrzymałość materiałów
wytrzymałość materiałów II
mechanika budowli
mechanika budowli II
dynamika budowli
metody komputerowe
metody komputerowe w inżynierii lądowej
metody obliczeniowe
teoria sprężystości i plastyczności
materiały budowlane
nowe materiały i wyroby dla budownictwa
energooszczędne materiały i technologie
chemia budowlana
technologia betonu
technologia betonu II


kierunek inżynieria środowiska:
mechanika i wytrzymałość materiałów
mechanika budowli