Badania i nauka

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:
- analizy obliczeniowe konstrukcji obiektów budowlanych z zastosowaniem techniki komputerowej,
- ocena trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji żelbetowych i sprężonych, w tym badania sorpcyjności betonu i przyrostów ugięć dźwigarów kablobetonowych czasie,
- badania materiałów i elementów budowlanych, w tym z wykorzystaniem nieniszczących metod badania konstrukcji „in situ”, ocena metod badania, szacowanie wyników badań, między innymi badanie wytrzymałości i sorpcyjności,
- badanie właściwości betonów recyklingowych,
- modyfikacja właściwości betonów, zapraw i klejów stosowanych w budownictwie, przez stosowanie dodatków i domieszek, tym również o charakterze odpadowym,
- badanie procesów korozyjnych zachodzących w materiałach budowlanych.