Dydaktyka

Zakład prowadzi na kierunku budownictwo następujące przedmioty:
architektura i urbanistyka
bezpieczeństwo pożarowe budynków
budownictwo komunikacyjne
budownictwo ogólne
ekonomika budownictwa i kosztorysowanie
eksploatacja i remonty
fundamentowanie
geodezja
geologia
kierowanie procesem inwestycyjnym
konstrukcje betonowe
konstrukcje drewniane
konstrukcje metalowe
konstrukcje murowe
konstrukcje przemysłowe i specjalne
konstrukcje sprężone i prefabrykowane
mechanika gruntów
naprawa i modernizacja konstrukcji budowlanych
niezawodność i trwałość konstrukcji
projektowanie konstrukcji pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych
organizacja produkcji budowlanej
technologia robót budowlanych
wzmacnianie i stabilizacja podłoża
zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
złożone konstrukcje betonowe
złożone konstrukcje metalowe

Zakład prowadzi na kierunku inżynieria środowiska następujące przedmioty:
budownictwo
geodezja