Badania i nauka

Pracownicy Zakładu prowadzą prace naukowo-badawcze z zakresu:

  • badania podłoża gruntowego pod konstrukcje budowlane i inżynierskie,
  • badania konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz ich elementów,
  • badania trwałości materiałów i konstrukcji
  • badania odporności korozyjnej tworzyw cementowych i ceramicznych,
  • badania i normowanie procesów technologicznych w budownictwie,
  • analiz efektywności procesu budowlanego,
  • badania energooszczędności budynków,
  • oceny rozkładu temperatury w obiektach o różnym przeznaczeniu,
  • optymalizacji wykorzystania konstrukcji pomocniczych na budowie.