Dydaktyka

Zespół prowadzi zajęcia dydaktyczne na dwóch kierunkach studiów z niżej wymienionych przedmiotów:
 
kierunek inżynieria środowiska:
ogrzewnictwo i wentylacja w budownictwie wiejskim
ogrzewnictwo i ciepłownictwo
wentylacja i klimatyzacja
racjonalizacja użytkowania energii
fizyka budowli
komputerowe wspomaganie projektów w ogrzewnictwie i wentylacji
instalacje sanitarne
chłodnictwo i pompy ciepła
racjonalizacja użytkowania energii
sieci i instalacje gazowe
odnawialne żródła energii
termodynamika techniczna
 
kierunek budownictwo:
fizyka budowli
podstawy analizy energetyczno-ekologicznej obiektów budowlanych
instalacje budowlane
 
kierunek mechanika:
gospodarowanie energią w zakładach przemysłowych