Badania i nauka

Pracownicy Zespołu prowadzą prace naukowo-badawcze z zakresu:
- wymiany ciepła i masy w budynkach przechowalni owoców i warzyw
- wymiany ciepła i masy w budynkach sakralnych i edukacyjnych
- wymiany ciepła i masy w obiektach szklarniowych
 
W ramach Zakładu realizowane są również prace techniczne o charakterze usługowym:
 
opinie techniczne i ekspertyzy dotyczące funkcjonowania instalacji sanitarnych w istniejących budynkach, takich jak:
- kotłownie i węzły ciepłownicze
- instalacje C.O.
- instalacje wod.-kan.
- instalacje sanitarne i klimatyzacyjne