Aktualności

Zapisy na egzaminy.

Zostały uruchomione zapisy na egzamin pisemny z języka angielskiego.

Zmiany w regulaminie zaliczania przedmiotu.

Zmiany w regulaminie zaliczania przedmiotu.

Zmiany w organizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Zmiany w organizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021