Możliwość otrzymania certyfikatu ACERT

Informacje dotyczące możliwości ubiegania się przez studentów studiów dziennych o otrzymanie certyfikatu ACERT po zdanym egzaminie B2

Informacje dotyczące możliwości ubiegania się o otrzymanie certyfikatu ACERT po zdanym egzaminie B2 znajdują się TUTAJ