Skład osobowy

Skład Zespołu Lektorów:
 

mgr Robert Kowalski - język angielski; kierownik Zespołu Lektorów, pokój 218, telefon: 24-3672-161

mgr Monika Dyoniziak - sekretariat Zespołu Lektorów, pokój 218, telefon: 24-3672-162

mgr Ewa Gizińska - język angielski

mgr Monika Łapiak - język angielski

Historia Zespołu Lektorów

Utworzenie Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku w roku 1967 oznaczało potrzebę uruchomienia lektoratów języków obcych dla studentów. Początkowo był to tylko język rosyjski, a w następnych latach rozszerzono naukę języków obcych o język angielski, francuski i niemiecki, jednocześnie zatrudniając nowych lektorów.

W Studium Języków Obcych w latach 70-tych i 80-tych istniały nowoczesne laboratoria językowe, systematycznie gromadzono podręczniki, słowniki i inne pomoce naukowe. Dużą pomocą w tym okresie były czasopisma radzieckie oraz duże ilości książek i skryptów w języku rosyjskim dla poszczególnych kierunków.

Dominujący przez wiele lat język rosyjski, od początku lat 90-tych stał się jednym z języków obcych do wyboru, co oznaczało nieuchronny spadek liczby grup języka rosyjskiego. 

Od roku akademickiego 2003/04, w Zespole Lektorów funkcjonowały nowe zasady nauczania języków obcych przyjętych przez Senat PW w marcu 2003 roku, a następnie nowelizowane uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej nr 173/XLVI/07.Studenci mogli wybierać lektoraty z trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Rocznie prowadziło się lektoraty dla ok. 1000 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Aktualnie, wszyscy studenci są zobowiązani uczęszczać na lektorat z języka angielskiego zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Wszystkich studentów przed uzyskaniem dyplomu studiów pierwszego stopnia obowiązuje egzamin końcowy na poziomie B2.

Zespół Lektorów współpracuje ściśle ze Studium Języków Obcych PW w Warszawie. Patrz: www.sjo.pw.edu.pl