Historia

Chęć poszerzenia „budowlanych” horyzontów sprawiła, że grupa kolegów z jednego roku założyła, a ściślej „reaktywowała”, Koło Naukowe Budownictwa. Obecnie kontynuujemy wieloletnią tradycję  swojego  poprzednika – Koła  Naukowego„Konstruktor”. 23 kwietnia 2004 roku, demokratycznie wybraliśmy po raz pierwszy Zarząd Koła, w skład którego weszli: Rafał  Kołodziejski, Anna  Krawczyńska i Krzysztof Piechna. Kilka tygodni później Koło zostało wpisane do rejestru organizacji studenckich. Obecnie Przewodniczącą Koła jest Aleksandra Brzóska.

Dotychczas:

• Zwiedziliśmy zakłady światowego lidera w produkcji materiałów budowlanych, grupy  LaFarge „Cementownia  Kujawy”, zakład produkcji elementów sprężonych – Ergon Poland w Mszczonowie,  Polimex – Mostostal Siedlce S.A oraz Baumann Mostostal – wiodących w Polsce producentów elementów stalowych i aluminiowych, PERI Polska.

• Nawiązaliśmy współpracę z ITB, w ramach której zorganizowaliśmy seminarium prof. dr hab. inż. Lecha Wysokińskiego  „Stateczność i sposoby zabezpieczenia Skarpy Płockiej”, opracowaliśmy własne  referaty  nt.  ruchów  masowych  i  sposobu zabezpieczeń osuwisk.

• Zorganizowaliśmy spotkanie z dr inż. Krzysztofem Grajkiem – autorem programu ABC; uczestniczyliśmy w seminariach dotyczących metod osuszania, termoiniekcji, farb i impregnatów silikonowych, przekryć kopułowych, konstrukcji wysokich,mechaniki prętów cienkościennych i sorpcyjności betonów.