Seminarium "Nauka z pasją" 2018- relacja

Seminarium "Nauka z pasją" 2018- relacja

W dniu 13 grudnia 2018 roku, już po raz szósty, odbyło się na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku Seminarium Naukowe "Nauka z pasją" zorganizowane przez Studenckie Centrum Nauki. W seminarium wzięli udział członkowie kół naukowych, studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej oraz zaproszeni goście – głównie młodzież szkół średnich. W sumie wystąpień seminaryjnych wysłuchało około 150 osób.

Studenckie Centrum Nauki skupia koła naukowe działające w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku Działalność ta obejmuje chemię, mechanikę, budownictwo, inżynierię środowiska i ekonomię. Coroczne seminarium naukowe jest jedną z form realizacji zasadniczego celu i idei działalności Studenckiego Centrum Nauki i służy integracji studenckiej działalności naukowej, ułatwieniu wymiany informacji i promocji działalności naukowej studentów oraz współpracy przy realizacji interdyscyplinarnych projektów również ze studentami innych uczelni i uczniami płockich szkół średnich.

Tegoroczne seminarium rozpoczął mgr inż. Marcin Marchwiany – absolwent PW Filii w Płocku, a obecnie Mistrz Procesów Produkcyjnych na Bloku Aromatów w PKN ORLEN S.A. w Płocku. Wygłosił on referat nt. "Pozyskiwanie i wydzielanie węglowodorów aromatycznych ze strumieni rafineryjnych i petrochemicznych powstałych w procesach przerobu ropy naftowej".

SCN 1

Następnie wystąpili przedstawiciele Samorządu Studentów PW oraz kół naukowych PW z Warszawy: Reprezentant Studenckiego Koła Astronautycznego działającego na Wydziale MEiL opowiedział o obszarach działalności koła tzn. o realizowanym projekcie PW Sat2 i już osiągniętych rezultatach umieszczenia studenckiego satelity na orbicie, wykorzystaniu balonów do pomiaru promieniowania kosmicznego, o robocie marsjańskim i robocie do prac podwodnych. Natomiast przedstawiciel Koła Naukowego Konstruktor działającego na Wydziale Inżynierii Produkcji przedstawił problemy techniczne i naukowe, głównie z zakresu inżynierii materiałowej i odporności na korozję, występujące w projekcie dotyczącym konstrukcji karabinu do ASG.

SCN 2
SCN 3
SCN 4

W drugiej części Seminarium "Nauka z pasją" miały miejsce prezentacje kół naukowych działających w ramach Studenckiego Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Studenci zaprezentowali roczną działalność:

  • Koła Naukowego Budownictwa KONSTRUKTOR,
  • Koła Naukowego SONDA,
  • Płockiego Naukowego Koła Chemików,
  • Koła Naukowego Inżynierii Środowiska oraz
  • Koła Naukowego Mechaników ROTOR

Uczestnicy seminarium mogli dowiedzieć się między innymi tego, jak przebiegały prace przy realizacji grantów rektorskich, jak koła współpracowały ze szkołami średnimi oraz jak przebiegały projekty naukowe i edukacyjne. Każde z kół podało też plany działalności na 2019 rok. We wszystkich prezentowanych projektach można było zauważyć duże zaangażowanie naukowe studentów i umiejętność wykorzystania w praktyce wiedzy zdobywanej na uczelni. Po sesji w siedzibie Studenckiego Centrum Nauki uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, spostrzeżeń, bliższego poznania uczestników seminarium i dyskusji o planach dalszej działalności.

SCN 5
SCN 6
SCN 7

Więcej zdjęć TUTAJ