Rekrutacja

Spektrofotometryczne oznaczanie węglowodanów w piwie. / Spektrofotometryczne oznaczanie żelaza w wodzie.

Co to?

Zajęcia w laboratoriach Politechniki

O czym to?

Spektrofotometria UV-VIS i możliwości jej zastosowania do analizy ilościowej

Po co mi to?

Dowiesz się co to jest spektrofotometria UV-VIS i jakie daje możliwości analityczne. Dokładniejsze poznanie metody oznaczania węglowodanów w piwie/żelaza w wodzie.

Miejsce

Politechnika Warszawska Filia w Płocku (Gmach Główny - ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock)

Czas trwania

ok. 30 minut

Termin zajęć

Do ustalenia z prowadzącym