Rekrutacja

Pokazowe ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii mechanicznej

Co to?

Zajęcia w laboratoriach Politechniki

O czym to?

W ofercie następujące pokazy ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Prezentacje z użyciem kamery szybkiej: prezentacja pęcherzy parowych w przepływach, prezentacja ruchu balonu częściowo napełnionego wodą, pokaz destrukcji naczynia szklanego.

2. Prezentacja z wykorzystaniem kamery termowizyjnej – pokazanie nagrzewania się układu elektronicznego w trakcie pracy.

3. Wizualizacja opływu walca przez ciecz z wykorzystaniem techniki noża świetlnego.

4. Sztuczne sieci neuronowe – rozpoznawanie obrazu.

5. Wizualizacja symulacji numerycznej wypływu gazu ze zbiornika.

6. Modelowanie i druk 3D.

7. Badania rozpylania cieczy.

8. Pokaz - hamownia silnikowa.

9. Pokazy obrabiarek: Wycinarka elektroerozyjna BP05dW i/lub FREZARKA ZE STOŻKIEM 40 VF-2.

10. Pokaz: Skaningowy mikroskop elektronowy - ZEISS EVO 10.

Po co mi to?

Pokazanie namiastki tego, czego przyszli studenci będą się uczyć na kierunku mechanika i budowa maszyn

Miejsce

Laboratoria Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
(Gmach Główny - ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock lub Gmach Mechaniki ul Jachowicza 4, 09-400 Płock)

Czas trwania

120 minut

Termin zajęć

Do ustalenia

Zapisy

Formularz zapisów