Piknik edukacyjny od "Mikro do makro"

Piknik edukacyjny od "Mikro do makro"

W dniach 15-16 maja 2015 roku, na terenie Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej w Warszawie, odbył się Piknik Edukacyjny „Od mikro do makro”, w którym czynnie uczestniczyło Płockie Koło Naukowe Chemików.

Członkowie Koła przygotowali pokazy doświadczeń chemicznych, a wykład pt. "Atom - straszny, czy bezpieczny?" wygłosił dr inż. Paweł Grabowski.

Więcej zdjęć z imprezy można znaleźć tutaj.

Piknik od Mikro do makro