Inauguracja Roku Akademickiego

6 października 2014 r. w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015, w tracie którego wręczone zostały m.in. nagrody dla pracowników Instytutu Chemii oraz studentów i absolwentów kierunku Technologia Chemiczna.

Na wstępie uczestnicy uroczystości uczcili chwilą ciszy zmarłego byłego Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Drętkiewicza.

Podsumowania minionego roku akademickiego oraz wydarzeń z 25-lat działalności Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku dokonał gospodarz uroczystości – Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński. O efektach działalności oraz perspektywach rozwojowych Politechniki Warszawskiej oraz jej Filii w Płocku mówił również w swoim wystąpieniu JM Rektor PW prof. Jan Szmidt, który jednocześnie gratulował dotychczasowych dokonań władz Uczelni. Rektor podkreślił ścisły związek pomiędzy Płockiem i Politechniką Warszawską, a także potrzebę wspierania rozwoju Filii. Spośród licznie przybyłych gości, głos zabrali również JE Biskup Płocki Piotr Libera, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Poseł Piotr Zgorzelski, , Starosta Powiatu Płockiego Michał Boszko.

Poseł Piotr Zgorzelski w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wręczył Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku Medal Pro Masovia. Dyplomy Marszałka dla zasłużonych pracowników płockiej Uczelni za wybitny wkład w rozwój naukowo-dydaktyczny i organizacyjny otrzymali m.in.: prof. Andrzej Bukowski, prof. Czesław Kajdas,  prof. Barbara Pacewska, prof. Janusz Zieliński. Kapituła Medalu Honorowego Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira przyznała Wydziałowi Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii najwyższe wyróżnienie wynalazcze w Polsce Medal Honorowy im. Tadeusza Sendzimira za całokształt działalności innowacyjnej, wdrożeniowej, naukowo-badawczej, zwłaszcza na rzecz przemysłów: chemicznego maszynowego i budownictwa, a także za kształcenie kadr inżynierskich dla potrzeb północno-zachodniego Mazowsza.

        

 

 

Po immatrykulacji nagrodzono m.in. pracowników Instytutu Chemii i absolwentów kierunku Technologia Chemiczna.

Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej otrzymali:

doc. dr inż. Marzena Majzner, dr inż. Włodzimierz Koper, dr inż. Cezary Wiśniewski  - nagroda III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2013/2014.

 

prof. nzw. dr hab. inż. Lech Gmachowski - indywidualna nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowe – za cykl publikacji nt. ”Fraktalny model przejścia cząstki brownowskiej od ruchu balistycznego do dyfuzyjnego” , „Stała szybkości kolizji cząstek aerozolowych na podstawie modelu fraktalnego ruchu cząstki”

 

mgr inż. Łukasz Gościniak - laureat konkursu Złota Kreda.

        

Nagrody Prezesa PKN ORLEN SA za „Najlepszą pracę dyplomową wykonaną przez studentów PW Filii w Płocku” otrzymali:

 

mgr inż. Przemysław Braciszewski i mgr inż. Mateusz Cichocki - pierwsza nagroda za pracę „Opracowanie koncepcji optymalizacji pracy węzła koncentracji frakcji izobutylenowej”, wykonaną pod kierunkiem doc. dr inż. Małgorzaty Petzel,

 

mgr inż. Justyna Ciemnicka i mgr inż. Marcin Wawrzyński - trzecia nagroda za pracę „Modelowanie matematyczne węzła destylacji atmosferycznej ropy naftowej”, wykonaną pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. Macieja Paczuskiego,

 

inż. Wioleta Bogucka i inż. Ewelina Gorczyca - wyróżnienie za pracę „Badanie wpływu etanolu na normatywne właściwości benzyny w aspekcie zwiększenia zawartości tego komponentu w benzynie do 10% (V/V)”, wykonaną pod kierunkiem doc. dr inż. Marzeny Majzner.

        

Nagrody Prezesa Basell Orlen Polyolefins otrzymali:

 

Pierwszą nagrodę:

mgr inż. Aleksandra Majczak za pracę dyplomową magisterską „Badanie wpływu dodatku PE-HD na wybrane właściwości PE-LD”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego,

 

Drugą nagrodę:

mgr inż. Marcin Sikorski i Pani mgr inż. Kamila Tomczak za pracę dyplomową magisterską  „Modelowanie matematyczne wirtualnego analizatora prognozującego wartości MFR homopolimeru Moplen w oparciu o bieżące parametry procesowe instalacji Spheripol”, wykonaną pod kierunkiem dr Elżbiety Gurdzińskiej,

 

Dwie równorzędne trzecie nagrody uzyskali:

inż. Anna Górska za pracę dyplomową inżynierską „Badanie wybranych właściwości mieszanin polietylenu małej gęstości z polietylenem zdegradowanym”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego,

 

inż. Sylwia Jóźwiak  za pracę dyplomową inżynierską „Wpływ dodatku utlenionego PE-LD na jakość folii”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wiesławy Ciesińskiej.

        

Nagrodę Prezesa Orlen Laboratorium dla autorów prac dyplomowych otrzymali

inż. Łukasz Kozłowski i inż. Damian Kwiatkowski za pracę dyplomowa inżynierską pt. „Walidacja metody oznaczania zawartości wody w produktach naftowych według ASTM D 6304” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anety Lorek.

Wyróżnienie w konkursie prac dyplomowych o Nagrodę Prezesa CNH Polska otrzymał inż. Marcin Dąbrowski za pracę dyplomową inżynierską pt. „Ocena wpływu procesu starzenia na właściwości fizykochemiczne i smarność smaru plastycznego AMBRA GR-75 MD” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Marcina Przedlackiego.

        

Wyróżnienia dla studentów za wyniki w nauce otrzymali:

Andrzej Frankiewicz (IV rok),

Przemysław Jarosiński (IV rok).

 

Wykład inauguracyjny nt. „Polska droga w kosmos” wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, były Prorektor Politechniki Warszawskiej, przybliżając zgromadzonym problemy związane ze wszechświatem.

 

6 października 2014 r. w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się uroczysta  Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015.

Na wstępie uczestnicy uroczystości uczcili chwilą ciszy zmarłego byłego Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Drętkiewicza.

Podsumowania minionego roku akademickiego oraz wydarzeń z 25-lat działalności Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku dokonał gospodarz uroczystości – Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński. O efektach działalności oraz perspektywach rozwojowych Politechniki Warszawskiej oraz jej Filii w Płocku mówił również w swoim wystąpieniu JM Rektor PW prof. Jan Szmidt, który jednocześnie gratulował dotychczasowych dokonań władz Uczelni. Rektor podkreślił ścisły związek pomiędzy Płockiem i Politechniką Warszawską, a także potrzebę wspierania rozwoju Filii. Spośród licznie przybyłych gości, głos zabrali również JE Biskup Płocki Piotr Libera, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Poseł Piotr Zgorzelski, , Starosta Powiatu Płockiego Michał Boszko.

Poseł Piotr Zgorzelski w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wręczył Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku  Medal Pro Masovia. Dyplomy Marszałka dla zasłużonych pracowników płockiej Uczelni za wybitny wkład w rozwój naukowo-dydaktyczny i organizacyjny otrzymali m.in.: prof. Andrzej Bukowski, prof. Czesław Kajdas,  prof. Barbara Pacewska, prof. Janusz Zieliński. Kapituła Medalu Honorowego Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira przyznała Wydziałowi Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii najwyższe wyróżnienie wynalazcze w Polsce  Medal Honorowy im. Tadeusza Sendzimira za całokształt działalności innowacyjnej, wdrożeniowej, naukowo-badawczej, zwłaszcza na rzecz przemysłów: chemicznego maszynowego i budownictwa, a także za kształcenie kadr inżynierskich dla potrzeb północno-zachodniego Mazowsza.

   
 
 

Po immatrykulacji nagrodzono m.in. pracowników Instytutu Chemii i absolwentów kierunku Technologia Chemiczna.

Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej otrzymali:
 doc. dr inż. Marzena Majzner, dr inż. Włodzimierz Koper, dr inż. Cezary Wiśniewski  - nagroda III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2013/2014.
 
 prof. nzw. dr hab. inż. Lech Gmachowski - indywidualna nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowe – za cykl publikacji nt. ”Fraktalny model przejścia cząstki brownowskiej od ruchu balistycznego do dyfuzyjnego” , „Stała szybkości kolizji cząstek aerozolowych na podstawie modelu fraktalnego ruchu cząstki”
 
 mgr inż. Łukasz Gościniak - laureat konkursu Złota Kreda.

   
Nagrody Prezesa PKN ORLEN SA za „Najlepszą pracę dyplomową wykonaną przez studentów PW Filii w Płocku” otrzymali:
 
 mgr inż. Przemysław Braciszewski i mgr inż. Mateusz Cichocki - pierwsza nagroda za pracę „Opracowanie koncepcji optymalizacji pracy węzła koncentracji frakcji izobutylenowej”, wykonaną pod kierunkiem doc. dr inż. Małgorzaty Petzel,
 
 mgr inż. Justyna Ciemnicka i mgr inż. Marcin Wawrzyński - trzecia nagroda za pracę „Modelowanie matematyczne węzła destylacji atmosferycznej ropy naftowej”, wykonaną pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. Macieja Paczuskiego,
 
 inż. Wioleta Bogucka i inż. Ewelina Gorczyca - wyróżnienie za pracę „Badanie wpływu etanolu na normatywne właściwości benzyny w aspekcie zwiększenia zawartości tego komponentu w benzynie do 10% (V/V)”, wykonaną pod kierunkiem doc. dr inż. Marzeny Majzner.
   
Nagrody Prezesa Basell Orlen Polyolefins otrzymali:
 
 Pierwszą nagrodę:
 mgr inż. Aleksandra Majczak za pracę dyplomową magisterską „Badanie wpływu dodatku PE-HD na wybrane właściwości PE-LD”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego,
 
 Drugą nagrodę:
 mgr inż. Marcin Sikorski i Pani mgr inż. Kamila Tomczak za pracę dyplomową magisterską  „Modelowanie matematyczne wirtualnego analizatora prognozującego wartości MFR homopolimeru Moplen w oparciu o bieżące parametry procesowe instalacji Spheripol”, wykonaną pod kierunkiem dr Elżbiety Gurdzińskiej,
 
 Dwie równorzędne trzecie nagrody uzyskali:
 inż. Anna Górska za pracę dyplomową inżynierską „Badanie wybranych właściwości mieszanin polietylenu małej gęstości z polietylenem zdegradowanym”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego,
 
 inż. Sylwia Jóźwiak  za pracę dyplomową inżynierską „Wpływ dodatku utlenionego PE-LD na jakość folii”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wiesławy Ciesińskiej.
   

Nagrodę Prezesa Orlen Laboratorium dla autorów prac dyplomowych otrzymali
 inż. Łukasz Kozłowski i inż. Damian Kwiatkowski za pracę dyplomowa inżynierską pt. „Walidacja metody oznaczania zawartości wody w produktach naftowych według ASTM D 6304” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anety Lorek.

Wyróżnienie w konkursie prac dyplomowych o Nagrodę Prezesa CNH Polska otrzymał inż. Marcin Dąbrowski za pracę dyplomową inżynierską pt. „Ocena wpływu procesu starzenia na właściwości fizykochemiczne i smarność smaru plastycznego AMBRA GR-75 MD” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Marcina Przedlackiego.

   
Wyróżnienia dla studentów za wyniki w nauce otrzymali:
 Andrzej Frankiewicz (IV rok),
 Przemysław Jarosiński (IV rok).
 
Wykład inauguracyjny nt. „Polska droga w kosmos” wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, były Prorektor Politechniki Warszawskiej, przybliżając zgromadzonym problemy związane ze wszechświatem.