Rekrutacja

Zajęcia laboratoryjne - miareczkowanie alkacymetryczne

Co to?

Zajęcia w laboratoriach Politechniki

O czym to?

Miareczkowanie alkacymetryczne – oznaczanie zawartości kwasu octowego w próbce, miareczkowanie redoksometryczne – oznaczanie zawartości fenolu

Po co mi to?

Jest to świetne uzupełnienie praktyczne przygotowujące do matury z zakresu analizy ilościowej. Będziesz miał okazję samodzielnie wykonać oznaczenie zawartości kwasu octowego, rozszerzysz swoją wiedzę w dziedzinie miareczkowania, dowiesz się jak działają wskaźniki alkacymetryczne, jakie są zasady ich dobierania. Dodatkowo pokazowo zostanie przedstawione i omówione oznaczanie zawartości fenolu.

Jak będą wyglądały warsztaty?

  1. Wstęp teoretyczny z alkacymetrii
  2. Nauka obsługi podstawowego szkła laboratoryjnego
  3. Przeprowadzenie analizy zawartości kwasu octowego
  4. Pokazowe oznaczanie zawartości fenolu, omówienie teoretycznych zagadnień związanych z oznaczeniem

Miejsce

Politechnika Warszawska Filia w Płocku (Gmach Główny - ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock)

Czas trwania

Elastyczny - do ustalenia (od 160 do 180 minut)

Termin zajęć

Do ustalenia z prowadzącym