Zapisy na egzaminy.

Zostały uruchomione zapisy na egzamin pisemny z języka angielskiego.

UWAGA! Zostały uruchomione zapisy na egzamin pisemny dla studentów:

WBMiP: 15 - 23.12.2020.

KNEiS: 7 - 18.01.2020

Podobne treści