Informacje dotyczące wrześniowej sesji egzaminacyjnej 2023/2024

Informacje dotyczące wrześniowej sesji egzaminacyjnej 2023/2024.

Studia stacjonarne

Egzamin na poziomie B2 dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się 02.09.2024 r. (poniedziałek) od 9:00 do 11:00. Wyniki części pisemnej egzaminu zostaną ogłoszone w czwartek  (05.09.2024 r.) około godziny 10:00 za pomocą poczty w systemie USOS oraz wywieszone w gablocie Zespołu Lektorów (pomiędzy pokojami 227 i 228) . Część ustna egzaminu odbędzie się 09.09.24 r. oraz 09.09.24 r. (piątek i poniedziałek).

Po ogłoszeniu wyników rozpoczną się zapisy na część ustną egzaminu (studia stacjonarne) w pokoju 228, które potrwają: w czwartek od momentu ogłoszenia wyników do godziny 15:00 oraz w piątek (06.09.2024 r.) w pokoju 218 do godziny 12:00.
Próby zapisania się na część ustną egzaminu po wyznaczonych terminach spotykać się będą z odmową.
Niezapisanie się na wyżej wymienioną listę (po zaliczeniu części pisemnej) w wyznaczonych terminach jest równoważne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z egzaminu B2.

Przypominamy, że osoby mające zaliczoną pisemną część egzaminu we wcześniejszych sesjach egzaminacyjnych podchodzą tylko do części ustnej egzaminu B2. Takie osoby również wpisują się na listę na część ustną egzaminu (po wcześniejszym zapisaniu się na obecną sesję w systemie USOS).

Listy egzaminacyjne (z numerami indeksów oraz numerem sali) zostaną wywieszone w gablocie ZL dnia 26.08.2024 r.

Studia niestacjonarne

Egzamin na poziomie B2 dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się 07.09.2024 r. (sobota) od 9:00 do 11:00. Wyniki egzaminu zostaną podane tego samego dnia około godziny 12:00 w gablocie Zespołu Lektorów pomiędzy pokojami 227 i 228.

Listy egzaminacyjne (z numerami indeksów oraz numerem sali) zostaną wywieszone w gablocie ZL pod koniec dnia 26.08.2024 r.

Informacje dotyczące części ustnej zostaną podane w późniejszym terminie.

WAŻNE !

Zapisy dla studentów KNEIS odbędą się w okresie od 07.08.2024 r.  do 20.08.2024 r.

Forma egzaminów dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych - stacjonarna (tradycyjna).

Informacja dla studentów zdających egzamin w auli - prosimy o stawienie się na egzamin na godzinę 8:30. Studenci będą wpuszczani na aulę wejściem na parterze od godziny 8:30.

Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości (np. legitymacja studencka) na egzamin.