Regulamin

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i poszerzania wiedzy w obszarze integracji europejskiej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, globalizacji, ekonomii, marketingu. KN SONDA przede wszystkim zajmuje się tematyką związaną z Unią Europejską oraz rynkiem pracy.

Misja KN SONDA: przygotowanie studentów do działania w zmieniającym się środowisku ekonomicznym, zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.

Działalność KN SONDA:

- organizacja seminariów;

- organizacja międzynarodowych konferencji naukowych;

- propagowanie wiedzy ekonomicznej.

Koło Naukowe SONDA:

- motywuje studentów do wspólnego działania;

- umożliwia rozwijanie i pogłębianie wiedzy;

- doskonali umiejętności pracy zespołowej;

- integruje środowisko studenckie.