Historia

Wszystko zaczęło się 25 kwietnia 2002 roku... Tego dnia Koło Naukowe SONDA rozpoczęło swoją działalność w Politechnice  Warszawskiej przy Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych  w Płocku. Od momentu powstania jest jednym z najaktywniejszych i najprężniej działających kół skupiających studentów Politechniki Warszawskiej. W skład pierwszego Zarządu wchodzili: Konrad  Bauman, Wojciech Szymczak i Bogumiła Żeromska.

Do tej pory zorganizowano następujące Seminaria:

 • 02.06.2003 r. I Seminarium Ekonomiczne "Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej"
 • 09.06.2004 r. II Seminarium Ekonomiczne "Różne aspekty polityki społecznej w Polsce i Unii Europejskiej"
 • 03.06.2005 r. III Seminarium Ekonomiczne "Członkostwo Polski w Unii Europejskiej- pierwsze efekty i perspektywy"
 • 09.06.2006 r. IV Seminarium Ekonomiczne "Globalizacja - nowe wyzwanie"
 • 01.06.2007 r. V Seminarium Ekonomiczne "Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na konkurencyjność polskich regionów"
 • 02.06.2008 r. VI Seminarium Ekonomiczne "Wiedza i innowacje a rozwój polskiej gospodarki"
 • 05.06.2009 r. VII Seminarium Ekonomiczne "Wpływ rynku finansowego na gospodarkę"
 • 28.05.2010 r. VIII Seminarium Ekonomiczne "Inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach"
 • 08.06.2011 r. IX Seminarium Ekonomiczne „Analiza rynku finansowego – teoria i praktyka”
 • 27.04.2012 r. X Seminarium Ekonomiczne "Rynek pracy w dobie kryzysu gospodarczego"
 • 24.04.2014 r., II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego - Efekty i perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej
 • 14-15.05.2015, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego
 • 06.05.2016, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego - Perspektywy i wyzwania przedsiębiorczości
 • 18-19.05.2017, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego - Aktualne wyzwania ekonomii z perspektywy teorii i praktyki gospodarczej
 • 19.04.2018, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego - Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gospodarczego
 • 12.04.2019, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego