Historia

Rok akademicki 2013/2014 i lata późniejsze
Za kronikę od października 2013 służy profil Koła na Facebooku :-)

Rok akademicki 2012/2013
31.12.2013 - zakończenie realizacji, przyznanego dla PNKCh, grantu rektorskiego PW
"Badania koalescencyjnego odwadniania destylatów oleju napędowego".
07.12.2013 - uroczyste otwarcie Studenckiego Centrum Nauki.
19.11.2013 - uruchomienie cyklu spotkań "Doświadcz chemii" organizowanego przez
Płockie Naukowe Koło Chemików we współpracy z Instytutem Chemii Politechniki
Warszawskiej Filii w Płocku dla maturzystów z płockich szkół.

Rok akademicki 2011/2012
31.12.2011 - zakończenie realizacji, przyznanego dla PNKCh, grantu rektorskiego PW
"Badania dodatków deemulgujących wodę z emulsji W/O".
29.11.2011 - wizyta w Instytucie Chemii Dyrektora ds. Produkcji PCC Exol S.A. Marcina Pierzgalskiego i zaprezentowanie PCC Exol S.A. studentom kierunku Technologia chemiczna
i członkom Płockiego Naukowego Koła Chemików; zwiedzanie przez studentów kierunku Technologia chemiczna i członków Płockiego Naukowego Koła Chemików Wytwórni
Etoksylatów PCC Exol S.A. w Płocku.
08.10.2011 - wycieczka do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno

Rok akademicki 2010/2011
23.03.2011 - udział w Płockich Targach Edukacyjnych oraz zaprezentowanie przez PNKCh
i Zespół ds. promocji PW SzNTiS w Płocku pokazu doświadczeń chemicznych
18.03.2011 - udział w Drzwiach Otwartych Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk
Technicznych i Społecznych w Płocku
15.03.2011 - przyznanie członkini PNKCh Annie Górnickiej „Stypendium Bratniacka”
na semestr letni roku akademickiego 2010/2011
31.12.2010 - zakończenie realizacji, przyznanego dla PNKCh, grantu rektorskiego PW
„Opracowanie zestawu doświadczeń chemicznych wspierającego promocję kierunku
Technologia chemiczna”
14.12.2010 - udział w Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Wizualizacja treści
dydaktycznych i naukowych” (zorganizowanego w Politechnice Warszawskiej Szkole
Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku) i zaprezentowanie przez członkinie PNKCh
Annę Górnicką i Sylwię Ważeńską filmów zrealizowanych w ramach grantu rektorskiego
PW „Opracowanie zestawu doświadczeń chemicznych wspierającego promocję kierunku
Technologia chemiczna”
02.10.2010 - udział w pracach organizacyjnych podczas Zjazdu Absolwentów z okazji 40-lecia
kształcenia inżynierów chemików w PW w Płocku

Rok akademicki 2009/2010
05.03.2010 - udział w spotkaniu kandydatów na studia na kierunek Technologia chemiczna
w ramach akcji Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej i zaprezentowanie laboratoriów
dydaktycznych Instytutu Chemii
31.12.2009 - zakończenie realizacji, przyznanego dla PNKCh, grantu rektorskiego PW
„Modyfikacja właściwości niskotemperaturowych estrów metylowych kwasów tłuszczowych
- biopaliwa B100”

Rok akademicki 2008/2009
18.06.2009-19.06.2009 - udział w Seminarium "50-lecie powołania Mazowieckich Zakładów
Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, 65-lecie powołania Centrali Produktów
Naftowych oraz 10-lecie PKN ORLEN S.A. (seminarium organizowane przez SITPChem
Oddział w Płocku, SPN oraz SITPNiG)
04.06.2009-05.06.2009 - udział w XXIX Międzynarodowym Seminarium im. Bolesława
Krzysztofika AQUA 2009 (seminarium organizowane przez PW SzNTiS w Płocku, WBMiP,
Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej)
i zaprezentowanie przez członka PNKCh Piotra Stupeckiego referatu: „Wpływ komponentów
tlenowych na smarność benzyn i skuteczność dodatków smarnościowych do benzyn”
18.05.2009-22.05.2009 - wycieczka obejmująca zwiedzanie SYNTHOS S.A. w Oświęcimiu,
Rafinerii Trzebinia S.A. oraz Browaru Kompanii Piwowarskiej w Tychach,
współorganizowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów WBMiP PW
31.12.2008 - zakończenie realizacji, przyznanego dla PNKCh, grantu rektorskiego PW
„Wpływ komponentów tlenowych na smarność benzyn i skuteczność dodatków
smarnościowych do benzyn”

Rok akademicki 2007/2008
12.06.2008 - udział w wykładzie prof. dr hab. inż. Jacka Kijeńskiego „Energia Odnawialna
i Biopaliwa - Szansa czy Problem” (wykład organizowany przez SITPChem Oddział w Płocku)
21.04.2008-25.04.2008 - wycieczka obejmująca zwiedzanie Instytutu Nawozów Sztucznych
w Puławach, Browaru w Zwierzyńcu i Kopalni Gazu Ziemnego Stężyca w Długowoli
28.03.2008 - objazd po terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN SA oraz zwiedzanie
Instalacji Hydoodsiarczania Gudronu - wycieczka zorganizowana przez Oddział SITPChem
przy PKN ORLEN SA
17.11.2007-18.11.2007 - udział w Targach Kół Naukowych i Organizacji
Politechniki Warszawskiej KONIK 2007

Rok akademicki 2006/2007
17.11.2006-18.11.2006 - udział w Targach Kół Naukowych i Organizacji
Politechniki Warszawskiej KONIK 2006

Rok akademicki 2005/2006
23.06.2006 - udział w XIII Seminarium SITPChem „Aromaty w przemyśle chemicznym"
i wygłoszenie przez studentów Pawła Kowalkowskiego i Tomasza Stypułkowskiego referatu
„Usuwanie węglowodorów wysokowrzących z rozpuszczalnika stosowanego w Instalacji
Destylacji Ekstrakcyjnej”
05.06.2006-09.06.2006 - wycieczka obejmująca zwiedzanie Firmy Chemicznej Dwory S.A. w
Oświęcimiu, Zakładów Chemicznych Organika-Azot S.A. w Jaworznie, Rafinerii Trzebinia S.A.
02.12.2005 - udział w Seminarium SITPChem „400 mln ton ropy w Płocku"
25.11.2005-26.11.2005 - udział w Targach Kół Naukowych i Organizacji Politechniki
Warszawskiej KONIK 2005
15.10.2005 - udział w pracach organizacyjnych podczas Zjazdu Absolwentów z okazji jubileuszu 35-lecia Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku
01.10.2005 - przyznanie studentowi Piotrowi Baranowskiemu Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok akademicki 2005/2006 za szczególne osiągnięcia w nauce

Rok akademicki 2004/2005
10.06.2005 - udział w XII Seminarium SITPChem „Olefiny i Poliolefiny”
09.06.2005-10.06.2005 - udział w XXV Międzynarodowym Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika „AQUA 2005”
06.05.2005-07.05.2005 - udział studentek Agnieszki Nowak i Małgorzaty Smolarek w XXXIV Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i zaprezentowanie prac wykonanych pod opieką naukową dr Wiesława Koźlaka
13.04.2005 - pokaz reakcji chemicznych podczas uroczystości zakończenia XII edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
12.03.2005-13.03.2005 - reprezentowanie Uczelni podczas Drzwi Otwartych Politechniki Warszawskiej w Płocku
06.12.2004-10.12.2004 - udział w przeprowadzeniu ankiety na temat zażywania środków odurzających przez studentów Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku
17.11.2004-18.11.2004 - udział w Targach Kół Naukowych i Organizacji Politechniki Warszawskiej

Rok akademicki 2003/2004
08.06.2004-09.06.2004 - udział w Seminarium Naukowo - Technicznym „Parki Przemysłowe i Technologiczne. Szanse i Bariery” (honorowy gospodarz Seminarium PKN ORLEN S.A.)
11.05.2004 - udział w Seminarium "Basell Orlen Polyolefins. Droga przed nami... Produkcja poliolefin w Polsce dziś i w przyszłości" (seminarium inż. Marka Sępa, V-ce Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins)
26.04.2004-29.04.2004 - wycieczka obejmująca zwiedzanie Zakładów Chemicznych Zachem SA w Bydgoszczy, Rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku i ELANY S.A. w Toruniu
26.03.2004-28.03.2004 - reprezentowanie Uczelni podczas Drzwi Otwartych
25.02.2004 - udział w VII Międzynarodowych Targach Tworzyw Sztucznych (C.O.S., Warszawa)
01.10.2003 - przyznanie studentce Agnieszce Borkowskiej Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok akademicki 2003/2004 za szczególne osiągnięcia w nauce

Rok akademicki 2002/2003
12.06.2003-13.06.2003 - udział w X Jubileuszowym Seminarium "150 lat rozwoju Przemysłu Rafineryjnego - od Ignacego Łukasiewicza do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (seminarium organizowane przez PKN ORLEN SA, SITPChem i SITPNiG)
19.05.2003 - udział w wykładzie Sir prof. A. W. Wolfendale'a pt. "Cosmics Rays and Cosmology" (odczyt organizowany przez Szkołę Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku oraz Towarzystwo Naukowe Płockie)
06.05.2003-09.05.2003 - wycieczka dydaktyczno-krajoznawcza obejmująca zwiedzanie: Muzeum - Skansenu Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Rafinerii Nafty GLIMAR S.A. w Gorlicach, Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. oraz Krośnieńskich Hut Szkła Krosno S.A.
10.04.2003 - przyznanie studentce Agnieszce Borkowskiej decyzją Kapituły Stypendium "Bratniaka" stypendium na semestr letni roku akademickiego 2002/03
13.12.2002 - udział w odczycie prof. zw. dr hab. Antoniego Rajkiewicza „Migracje Zarobkowe z Polski i do Polski, a wolny przepływ siły roboczej w Unii Europejskiej” (odczyt organizowany przez Szkołę Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku oraz Towarzystwo Naukowe Płockie)
03.12.2002 - udział w konferencji „Przedsiębiorczość - sposób na TWÓJ SUKCES” (konferencja organizowana przez Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacyjności działające przy Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej)

Rok akademicki 2001/2002
06.06.2002-07.06.2002 - udział w pracach organizacyjnych i w obradach Seminarium „Polska Chemia i Petrochemia w XXI Wieku - Współczesne Wyzwania i Perspektywy Rozwoju” (seminarium organizowane przez PKN ORLEN SA, SITPChem i SITPNiG)
07.05.2002-10.05.2002 - wycieczka obejmująca zwiedzanie Zakładów Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy, Rafinerii Gdańsk S.A. i ELANY Toruń
27.03.2002 - udział w Walnym Zjeździe Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego przy Zakładzie Głównym PKN ORLEN SA

Rok akademicki 2000/2001
07.06.2001-08.06.2001 - udział w pracach organizacyjnych i w obradach Seminarium „Współczesne Wyzwania dla Paliw Silnikowych w Polsce” (seminarium organizowane przez PKN ORLEN SA, SITPChem i SITPNiG)
05.04.2001 - udział w IV Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (Centrum Targowe “Mokotów”, Warszawa)
27.10.2000 - udział w pracach organizacyjnych i w obradach Sympozjum z okazji 175 lat Politechniki Warszawskiej i 30 lat Instytutu Chemii “Chemia w Ochronie Środowiska”

Rok akademicki 1999/2000
22.05-27.05.2000 - wycieczka obejmująca zwiedzanie: Muzeum - Sansenu Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz Rafinerii Jasło S.A., Rafinerii Nafty GLIMAR S.A. w Gorlicach i Rafinerii Nafty JEDLICZE S.A.
02.06.2000 - udział w pracach organizacyjnych Zjazdu Absolwentów - Chemików
Opracowanie bazy danych, dotyczącej absolwentów kierunku Technologia Chemiczna, w związku z planami organizacji Zjazdu Absolwentów - Chemików