Doświadcz chemii V 2017/2018

"Doświadcz chemii" edycja V

Płockie Naukowe Koło Chemików we współpracy z Instytutem Chemii na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przedstawia inicjatywę skierowaną do uczniów chcących zdawać egzamin maturalny z chemii i organizuje cykl dziesięciu spotkań „Doświadcz chemii”.
Każde spotkanie składać się będzie z części wykładowej (zagadnienia maturalne z poszerzeniem treści) i części laboratoryjnej (pokazy, a także część doświadczeń wykonywana przez uczestników). Zajęcia prowadzić będą studenci z Płockiego Naukowego Koła Chemików pod okiem pracowników Instytutu Chemii.

Na zgłoszenia czekamy do 05.11.2017 do godziny 23:59. Wiadomość należy przesłać na adres pnkch@pw.plock.pl w temacie wpisując „Zgłoszenie DCh”, a w treści podając imię, nazwisko, klasę oraz szkołę.

Podstawowe informacje dotyczące spotkań:
• Rekrutacja do programu jest dwustopniowa. Najpierw zainteresowani zgłaszają drogą mailową chęć uczestnictwa, a następnie biorą udział w teście kwalifikacyjnym, którego data i godzina zostanie im przekazana w wiadomości zwrotnej. Dwanaście osób najlepszych w teście zostanie przyjętych do projektu. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie.
• Zgłoszenia mailowe przyjmowane będą do 05.11.2017 do godziny 23:59. Wiadomość należy przesłać na adres e-mail pnkch@pw.plock.pl w temacie wpisując „Zgłoszenie DCh”, a w treści podając imię, nazwisko, klasę oraz szkołę.
• Test kwalifikacyjny odbędzie się 08.11.2017r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Godzinę testu oraz numer sali kandydaci otrzymają w wiadomości e-mail na adresy, z których wysłali zgłoszenia. 
• Zajęcia będą się odbywały w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17; Czas trwania około 2 godziny. 
• Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
• Informacje o spotkaniach będzie można znaleźć pod adresem www.facebook.com/pnkch. Tam także dostępne są fotoreportaże ze spotkań dotychczasowych edycji programu.
• Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami można znaleźć na stronie wydarzenia.
Z uwagi na to, że spotkania będą miały miejsce w godzinach, w których zwykle w szkołach trwają lekcje, osobom, które będą uczestniczyć w spotkaniach, będziemy każdorazowo wystawiać potwierdzenie obecności.