Czwarte zajęcia VI edycji Doświadcz chemii

Czwarte zajęcia VI edycji Doświadcz chemii

Dnia 12 grudnia 2018 r. odbyły się już przedostatnie zajęcia szóstej edycji ,,Doświadcz chemii’’. Uczestnicy poczuli zapach ciekłych pieniędzy, gdyż w laboratorium królowała ropa naftowa i produkty jej przerobu. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na facebooku.

Podczas wykładu uczniowie zdobyli teoretyczną wiedzę na temat wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz uszlachetniania produktów naftowych. Natomiast w laboratorium samodzielnie przeprowadzili destylację ropy naftowej i wykonali pomiar jej gęstości, zbadali lepkość kinematyczną i temperaturę płynięcia oleju smarowego, temperaturę zapłonu oleju napędowego, a także wykonali pomiar penetracji i temperatury mięknienia asfaltu.

Wykład prowadziły Ada Stanuszkiewicz oraz Aleksandra Kołecka, a w laboratorium swoją pomocą służyli Dawid Kajkowski i Adam Górecki. Opiekunem zajęć z ramienia Instytutu Chemii był Pan dr inż. Łukasz Gościniak.