Zasady studiowania

Zajęcia wykładowe odbywać się będą w formie zdalnej przy wykorzystaniu MS Teams. Dzięki temu wykłady będą mogły być poprowadzone przez wysokiej klasy specjalistów/ praktyków z odległych części Polski. Natomiast zajęcia praktyczne (ćwiczenia i laboratoria komputerowe) realizowane będą w formie stacjonarnej w siedzibie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.

Na koniec pierwszego i drugiego semestru słuchacz przystąpi do testu semestralnego (test wiedzy) obejmujący treści z grup przedmiotów realizowanych w danym semestrze.

Warunkiem otrzymywania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z semestralnych testów wiedzy oraz opracowanie pracy końcowej, która zostanie pozytywnie oceniona a następnie obroniona przed Komisją.