Program kształcenia

Zajęcia zostały przyporządkowane do czterech grup przedmiotów: (1) Rachunkowość; (2) Podatki i parapodatki; (3) Ewidencje podatkowe; (4) Seminarium, których przykładowy zakres tematyczny przedstawiono w tabeli:

Grupa przedmiotów Zakres zajęć

Rachunkowość

 

 1. Wprowadzenie do rachunkowości (zakres podmiotowy i przedmiotowy, regulacje prawne).
 2. Charakterystyka składników bilansu i sporządzanie bilansu.
 3. Koszty i pojęcia bliskoznaczne w prawie bilansowym i prawie podatkowym.
 4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu.
 5. Konto księgowe i zasady ewidencji na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 6. Organizacja rachunkowości.
 7. Ewidencja operacji gospodarczych bilansowych i wynikowych.
 8. Ustalanie wyniku finansowego.
 9. Ewidencja księgowa z zastosowaniem oprogramowania finansowo-księgowego.
Podatki i parapodatki
 1. Podatki, opłaty, parapodatki i system podatkowy w Polsce.
 2. Ordynacja podatkowa.
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych.
 5. Podatek od towarów i usług VAT.
 6. Podatki i opłaty lokalne.
 7. Parapodatki ze szczególnym uwzględnieniem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 8. Obsługa systemu płatnik.
Ewidencje podatkowe
 1. Karta podatkowa.
 2. Ewidencja przychodów.
 3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
 4. Pozostałe ewidencje (ewidencja przebiegu pojazdu, ewidencja VAT, ewidencja wyposażenia, środków trwałych itd.).
 5. Ewidencje podatkowe w środowisku informatycznym.
Seminarium
 1. Przygotowanie założeń projektu końcowego
 2. Opracowanie projektu końcowego
 3. Przygotowanie do obrony projektu końcowego