Kontakt i zapisy

Rekrutacja na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/24 prowadzona jest w terminie od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. 

Rekrutacja prowadzona jest przez USOSweb.

Jednocześnie informujemy o możliwości aplikowania o wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ (rekrutacja ciągła). 

Informacje na stronie TUTAJ

Informacje dotyczące wyjazdów, takie jak niezbędne do spełnienia warunki, terminy itp. są dostępne na stronach internetowych:

Zgłaszać się można do wyjazdów na studia do wskazanych poniżej uczelni oraz do wyjazdów na praktyki do wybranej przez siebie firmy (z zastrzeżeniem ograniczeń wyszczególnionych na podanych podstronach informacyjnych).

Liczba stypendiów uzależniona jest od wysokości środków finansowych przyznanych Politechnice Warszawskiej.

Wyjazd na studia musi zawierać się w okresie objętym planem studiów, a w przypadku wyjazdu na praktyki okres ten jest przedłużony do 12 miesięcy po zakończeniu studiów (wyjazd jako absolwent).

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Wiesława Ciesińska

e-mail: wieslawa.ciesinska@pw.edu.pl

Pełnomocnicy Dyrektorów Instytutów ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą:

 • Budownictwo
  • dr  inż.  Wojciech  Kubissa
  • e-mail: Wojciech.Kubissa@pw.edu.pl
 • Mechanika i budowa maszyn
  • dr inż. Wojciech Korzybski
  • e-mail: Wojciech.Korzybski@pw.edu.pl
 • Technologia chemiczna
  • dr  inż.  Iwona  Wilińska
  • e-mail: Iwona.Wilinska@pw.edu.pl
 • Kolegium  Nauk  Ekonomicznych  i Społecznych
  • dr Magdalena Grabowska
  • e-mail: magdalena.grabowska@pw.edu.pl

Kontakt do Pełnomocnika Prorektora ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą:

 • dr inż. Wiesława Ciesińska
 • e-mail: wieslawa.ciesinska@pw.edu.pl