Władze

20160921_prof. Renata Walczak Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społ. w Płocku_2

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych kieruje Dyrektor - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni

Pokój: GG 104

Telefon:(24) 36-72-153

E-mail: Renata.Walczak@pw.edu.pl

Funkcje zastępców Dyrektora pełnią:

FELIC

Z-ca Dyrektora ds. studiów - dr Barbara Felic

Pokój: GG 105

Telefon: tel: 24 3672263

E-mail: Barbara.Felic@pw.edu.pl

M.Piekut

Zastępca Dyrektora ds. studenckich - dr Marlena Piekut

Pokój: GG 105

Telefon: tel: 24 3672263

E-mail: Marlena.Piekut@pw.edu.pl

Organem kolegialnym Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych jest Rada Kolegium, której przewodniczy Dyrektor.