Jakość kształcenia

Skład zespołu

Skład zespołu ds Zapewnienia Jakości Kształcenia w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

  • dr Barbara Felic – z-ca dyrektora ds. studiów
  • dr Agnieszka Krzętowska – wydziałowy pełnomocnik ds. zapewnienia jakości kształcenia w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  • dr Monika Burżacka - nauczyciel akademicki

Komisja ds. kształcenia

Skład Komisji:

Przewodnicząca:

  • prof.dr hab. Anna Krajewska

Członkowie:

  • dr hab. Magdalena Kludacz -Alessandri
  • dr Barbara Felic
  • dr Marlena Piekut

Komisja ds. kształcenia pełni rolę opiniodawczą dla Rady Kolegium oraz Dyrektora w sprawach dotyczących kształcenia , w szczególności opiniuje:

  1. Wnioski z zakresu organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego,
  2. Wnioski o zmiany programu kształcenia,
  3. Inne wnioski skierowane do niej przez Dyrektora Kolegium dotyczące kształcenia.

Ocena pracy dziekanatu

Ocena pracy dziekanatu w roku akademickim 2017/18

Pobierz plik application/pdf pdf 77,35 kB