Zapraszamy do uczestnictwa

Zapraszamy do uczestnictwa

W tym roku pod hasłem "Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gospodarczego"

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych i wymiana poglądów na temat różnych problemów i wyzwań związanych z rozwojem gospodarczym.Serdecznie zapraszamy zespoły badawcze studentów, doktorantów i pracowników akademickich prowadzących badania z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych. Konferencja jest idealną okazją do skonfrontowania teorii z praktyką biznesową oraz do poszerzenia wiedzy zdobytej podczas studiów, poprawy doskonałości badań i nawiązania współpracy badawczej.

Sponsorem Konferencji jest PKN ORLEN S.A.

ORLEN

Więcej informacji dostępnych jest na stronie konferencji.