Zapraszamy

Zapraszamy

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych zaprasza 12 kwietnia na Konferencję

Odbędzie się ona 12 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w Auli GG (ul. Łukasiewicza 17).

Celem Konferencji jest wymiana poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań i perspektyw finansów oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością. Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów z kół naukowych, doktorantów, jak i pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. Konferencja naukowa jest idealną sposobnością do konfrontacji teorii z praktyką biznesu. Dla studentów konferencja stanowi okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nawiązania współpracy naukowej z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich.

 

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje m.in. zagadnienia związane z:

  • zarządzaniem przedsiębiorstw;
  • gospodarką finansową przedsiębiorstw;
  • innowacjami w działalności przedsiębiorstw;
  • zmianami w zachowaniach konsumentów;
  • problemami ekologicznymi rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Sponsor Konferencji: 

 

logo Orlen

 

Program konferencji