Wizyta pracowników KNEiS w Jełgawie

Wizyta pracowników KNEiS w Jełgawie

W dniach 20-25 listopada 2013 r. dr hab. inż. Marlena Piekut, prof. uczelni oraz mgr Justyna Karwowska z Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych uczestniczyły w wyjeździe szkoleniowym w ramach programu Erasmus+ w Łotewskim Uniwersytecie Rolniczym na Wydziale Ekonomii i Rozwoju Społecznego (Latvia University of Life Sciences and Technologies) w Jełgawie. 

Szkolenie obejmowało kilka kluczowych zagadnień związanych z otoczeniem edukacyjnym i kulturowym Łotwy. Wymieniono się doświadczeniami i dobrymi praktykami metodycznymi. Pobyt umożliwił zacieśnienie współpracy międzynarodowej. Pracownicy z Łotwy zostali zaproszeni do odwiedzenia Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Zachęcamy pracowników i studentów Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych do wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

Wizyta KNEiS w Jełgawie