Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki od podstaw” to najnowsza oferta Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Zapisy odbywają się w systemie rekrutacyjnym.

Studia są adresowane dla każdego, kto chce nie tylko poznać, ale także nauczyć się w praktyce na czym polega:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • rozliczenie przedsiębiorstwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jak i od osób fizycznych,
  • rozliczenie pracowników z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • rozliczenie przedsiębiorstwa z tytułu podatku VAT oraz innych podatków i opłat lokalnych.

Zajęcia zostaną poprowadzone w taki sposób, że niezależnie od tego, jakie posiadasz wykształcenie (ekonomiczne, czy nieekonomiczne), to nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i podatków w odniesieniu do:

  • mikro i małych przedsiębiorstw, które korzystają z uproszczonych form opodatkowania,
  • przedsiębiorstw podlegającym przepisom ustawy o rachunkowości.

 

Więcej informacji: https://pw.plock.pl/podyplomowe/Rachunkowosc-i-podatki