Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Szkolenie bibliioteczne

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia będzie prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Szkolenie jest obowiązkowe. Każdy uczestnik kursu musi samodzielnie zalogować się na platformie według poniższej instrukcji:

  1. Studenci Politechniki Warszawskiej logują się na Platformę Edukacyjną Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem kont USOSWeb.
  2. Wybierz "Zaloguj się" (w prawym górnym rogu ekranu)
  3. Kliknij „Logowanie z wykorzystaniem kont ogólnopolitechnicznych USOSWeb…”.
  4. Login i hasło są takie same jak do systemu USOSWeb
  5. Wprowadź swój login: numer PESEL lub adres email podany przy rekrutacji (bądź identyfikator uzyskany w dziekanacie właściwego wydziału w przypadku cudzoziemców i osób nie posiadających numeru PESEL)
  6. Wprowadź swoje hasło do USOSWeb. Studenci, którzy logują się po raz pierwszy do USOSWeb wpisują hasło z systemu Rekrutacja PW
    Uwaga!
    Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, spróbuj odzyskać je samodzielnie, wykonując procedurę odzyskiwania w aplikacji dostępnej pod adresem (link resetowania hasła). W przypadku braku wystarczających danych w systemie, bądź braku możliwości samodzielnego odzyskania hasła, należy zgłosić się do Dziekanatu Swojego Wydziału.

Wszelkie uwagi i problemy proszę zgłaszać pod adresem pomoc@okno.pw.edu.pl

Termin szkolenia: 31.10 - 03.11