Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy

Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy

Dnia 25.04.2018 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyło się spotkanie prowadzone przez Pana Dariusza Boszko, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. 

Tematem spotkania było omówienie sytuacji na lokalnym rynku pracy, zasady organizowania staży i praktyk zarówno w Urzędzie Pracy jak i u pracodawców z Płocka i regionu Płockiego.

1
2
3