Profesor Piotr Szczypa w składzie PKA

Profesor Piotr Szczypa w składzie PKA

Dr hab. Piotr Szczypa, prof. uczelni został powołany w poczet członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2024-2027.

Prof. Szczypa od 2021 roku pracuje w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest również członkiem Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości w Politechnice Warszawskiej.

Prof. Piotr Szczypa pracuje również w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.

Profesor Szczypa, jest renomowanym ekspertem w dziedzinie ekonomii, jest również dyplomowanym księgowym oraz członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i sygnatariuszem Kodeksu zawodowego etyki w rachunkowości. Jego zainteresowania naukowe obejmują rachunkowość i controlling w logistyce przedsiębiorstw, gospodarkę leśną oraz działalność proekologiczną jednostek gospodarczych. Profesor Szczypa ma na swoim koncie ponad 100 publikacji, był promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich oraz uczestniczył w przewodach habilitacyjnych. W 2016 roku został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za swoje wyjątkowe osiągnięcia i wkład w edukację oraz wychowanie studentów.

Serdecznie gratulujemy!