Prof. Yuri Petrushenko z Uniwersytetu Państwowego w Sumach w KNEiS

Prof. Yuri Petrushenko z Uniwersytetu Państwowego w Sumach w KNEiS

W styczniu 2024 roku zakończył się 2 miesięczny pobyt profesora Yuria Petrushenko z Uniwersytetu Państwowego w Sumach na Ukrainie (Sumy State University) w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

W ramach Nagrody im. Iwana Wyhowskiego na rok akademicki 2023-24 profesor realizował staż, podczas którego  zapoznał się z procesem kształcenia i badaniami naukowymi  w Kolegium Nauk  Ekonomicznych i Społecznych. Prowadził badania naukowe i seminaria związane z tematyką stażu, poświęcone roli uczelni w zapewnianiu regionalnego systemu bezpieczeństwa, uczestniczył w programie "Liderzy odbudowy społeczności ukraińskich" z programu Lane Kirkland oraz brał udział w warsztatach dla kierowników projektów z uczelni ukraińskich. Liczymy na dalszą owocną współpracę między Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych a Uniwersytetem Państwowym w Sumach zarówno w zakresie wspólnych badań naukowych, udziału w konferencjach, jak również w ramach mobilności studentów i nauczycieli akademickich.