Nauczanie hybrydowe na kierunku Ekonomia

Nauczanie hybrydowe na kierunku Ekonomia

Nauczanie hybrydowe na kierunku Ekonomia Przypominamy, że rekrutacja na kierunku Ekonomia trwa do 11.09.2023r. (poniedziałek). Nowością na ww. kierunku jest nauka w systemie hybrydowym.

Nauka w systemie zdalnym stała się koniecznością podczas pandemii COVID-19, ale okazało się, że ten tryb kształcenia został wysoko oceniony przez naszych studentów i zostanie z nami na dłużej. Począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024 wprowadzamy część zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Oznacza to, że część wykładów na kierunku EKONOMIA będzie prowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Zmiany dotyczą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach I i II stopnia.

Studia na kierunku Ekonomia w Politechnice Warszawskiej w Płocku prowadzone są na profilu praktycznym w zakresie specjalności: Ekonomia biznesu oraz Finanse i rachunkowość. Programy studiów obu specjalności umożliwiają uzyskanie gruntownej wiedzy  z obszaru ekonomii i  finansów.   Celem studiów jest praktyczne przygotowanie studentów do potrzeb rynku pracy. W trakcie studiów istotny nacisk jest położony na dostarczanie studentom metod i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów gospodarczych i ułatwiających podejmowanie decyzji ekonomicznych w przedsiębiorstwach.  Starannie przygotowany program kształcenia zapewni absolwentom szerokie możliwości pracy zawodowej oraz elastycznego dostosowywania się do zmian otoczenia gospodarczego. Kandydat powinien mieć kompetencje cyfrowe w zakresie obsługi narzędzi internetowych i technologii online do nauki zdalnej. Kandydaci zakwalifikowani na studia na kierunku ekonomia przejdą zatem obowiązkowe szkolenie w tym zakresie przed rozpoczęciem zajęć.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Rekrutacja.