Mazowieckie warsztaty GOZ w praktyce

Mazowieckie warsztaty GOZ w praktyce

Zapraszamy na warsztaty poświęcone gospodarce o obiegu zamkniętym, w tym zagadnieniom z zakresu transformacji modelu biznesowego w kierunku pro środowiskowym. Celem warsztatu jest wsparcie kompetencyjne przedsiębiorstw zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu gospodarki cyrkularnej oraz nawiązywaniem partnerstw biznesowych, które ułatwią wdrażanie tego typu rozwiązań.

➡️Płock – 5 grudnia, godz. 10:00 - 15:00
➡️Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19
➡️Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Warsztaty prowadzone będą przez trenerów Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju – INNOWO, we współorganizacji z Kancelarią Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Podczas warsztatów przenalizowane zostaną na realnych studiach przypadków możliwości, bariery i szanse transformacji cyrkularnej przedsiębiorstw. W ramach dyskusji i prelekcji chcemy odpowiedzieć na pytania:

  • Jak efektywnie wykorzystywać zasoby przedsiębiorstwa?
  • Jak budować przewagi konkurencyjne?
  • Za pomocą jakich modeli oraz narzędzi reagować na rosnące wymagania regulacyjne i potrzeby konsumentów?

Każdy uczestnik warsztatów pozna unikatowe narzędzia dla biznesu wspierające transformację w kierunku GOZ. Będzie to również okazja do nawiązania jeszcze lepszych kontaktów na poziomie lokalnym, aby skutecznie rozwijać współpracę między przedsiębiorstwami oraz wymieniać się doświadczeniami z partnerami biznesowymi, w tym w kontekście międzynarodowym, w ramach Polish Circular Hotspot.

Wybrane zagadnienia:

  • korzyści wynikające z przekształcania przedsiębiorstwa w kierunku modelu cyrkularnego;
  • bodźce do wprowadzania zmian (m.in. zmiany konsumpcyjne czy regulacje prawne);
  • przedstawienie unikatowych narzędzi biznesowych wspierających transformację w kierunku GOZ (m.in. modele, wspólne łańcuchy wartości czy możliwości zamykania obiegu);
  • narzędzia i mechanizmy krajowe i wspólnotowe finansowania GOZ.

⬛ Rejestracji udziału należy dokonać za pomocą formularza.