Kontakt i zapisy

Rekrutacja na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ prowadzona jest przez USOSweb.

Szczegółowe informacje u koordynatorów programu:

 • Budownictwo
  • dr  inż.  Wojciech  Kubissa
  • e-mail: Wojciech.Kubissa@pw.edu.pl
 • Mechanika i budowa maszyn
  • dr Jerzy Dobrosielski
  • e-mail: jerzy.dobrosielski@pw.edu.pl
 • Technologia chemiczna
  • dr  inż.  Iwona  Wilińska
  • e-mail: Iwona.Wilinska@pw.edu.pl
 • Kolegium  Nauk  Ekonomicznych  i Społecznych
  • dr Magdalena Kludacz-Alessandri
  • e-mail: magdalena.kludacz@pw.edu.pl

Jednocześnie informujemy o możliwości aplikowania o wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+. 
Informacje na stronie TUTAJ

Informacje dotyczące wyjazdów, takie jak niezbędne do spełnienia warunki, terminy itp. są dostępne na stronach internetowych:

Zgłaszać się można do wyjazdów na studia do wskazanych poniżej uczelni oraz do wyjazdów na praktyki do wybranej przez siebie firmy (z zastrzeżeniem ograniczeń wyszczególnionych na podanych podstronach informacyjnych).

Rekrutacja prowadzona jest przez system USOS - zobacz film instruktażowy.

Liczba stypendiów uzależniona jest od wysokości środków finansowych przyznanych Politechnice Warszawskiej.

Wyjazd na studia musi zawierać się w okresie objętym planem studiów, a w przypadku wyjazdu na praktyki okres ten jest przedłużony do 12 miesięcy po zakończeniu studiów (wyjazd jako absolwent).

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Wiesława Ciesińska e-mail: wieslawa.ciesinska@pw.edu.pl.

Pełnomocnicy Dyrektorów Instytutów ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą:

 • Budownictwo
  • dr  inż.  Wojciech  Kubissa
  • e-mail: Wojciech.Kubissa@pw.edu.pl
 • Mechanika i budowa maszyn
  • dr Jerzy Dobrosielski
  • e-mail: jerzy.dobrosielski@pw.edu.pl
 • Technologia chemiczna
  • dr  inż.  Iwona  Wilińska
  • e-mail: Iwona.Wilinska@pw.edu.pl
 • Kolegium  Nauk  Ekonomicznych  i Społecznych
  • dr Magdalena Kludacz-Alessandri
  • e-mail: magdalena.kludacz@pw.edu.pl

Kontakt do Pełnomocnika Prorektora ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą:

 • dr inż. Wiesława Ciesińska
 • e-mail: wieslawa.ciesinska@pw.edu.pl

Możliwości wyjazdu z wyszczególnieniem kierunku studiów:

 • Universidade da Beira Interior
  Miejscowość: Covilhã, Portugalia 
  www:www.ubi.pt
  Kierunki studiowania: Wszystkie kierunki WBMiP (5 osób/rok przez 1 semestr) 
  Ekonomia (5 osób/rok przez 1 semestr) 
  Obowiązuje w latach: 2014-2021
 • Budapest University of Technology and Economics
  Miejscowość: Budapest, Węgry
  www: www.kth.bme.hu/en/oie/exchange/erasmus_and_other%20exchange/
  Kierunki studiowania:   
  Budownictwo (2 osoby/rok przez 1 semestr)
  Mechanika i Budowa Maszyn (2 osoby/rok przez 1 semestr)
  Technologia Chemiczna (2 osoby/rok przez 1 semestr)
  Ekonomia (3 osoby/rok przez 1 semestr)
  Stopień studiów: 1,2,3
  Obowiązuje w latach: 2014-2021
 • University of Latvia
  Miejscowość: Riga, Łotwa
  www: www.lu.lv/eng/istudents/exchange/
  Kierunki studiowania: Ekonomia (2 osoby/rok przez 1 semestr)
  Stopień studiów: 1
  Obowiązuje w latach: 2014-2021
 • University of Economics in Bratislava
  Miejscowość: Bratislava, Słowacja
  www: http://www.euba.sk/erasmus
  Kierunki studiowania: Ekonomia (3 osoby/rok przez 1 semestr)
  Stopień studiów: 1,2
  Obowiązuje w latach: 2014-2021
 • Czech University of Life Sciences
  Miejscowość: Praha, Czechy
  www: www.czu.cz
  Kierunki studiowania:    
  Wszystkie kierunki WBMiP  
  (1 i 2 stopień - 1 osoba/rok przez 1 semestr)
  (3 stopień - 2 osoby/rok przez 6 m-cy)
  Ekonomia 
  (1 stopień - 1 osoba/rok przez 1 semestr)
  Obowiązuje w latach: 2015-2021
 • Technische Universität Darmstadt
  Miejscowość: Darmstadt, Niemcy
  www: www.tu-darmstadt.de/europe_incomings
  Kierunki studiowania:    
  Budownictwo (2 osoby/rok przez 2 semestry)
  Ekonomia (2 osoby/rok przez 2 semestry)
  Stopień studiów: 1,2,3
  Obowiązuje w latach: 2016-2021
 • Technicka univerzita v Kosicach
  Miejscowość: Kosice, Słowacja
  www: www.tuke.sk
  Kierunki studiowania:    
  Ekonomia (2 osoby/rok po 1 semestrze)
  Stopień studiów: 1
  Obowiązuje w latach: 2016-2021
 • Istanbul Medipol University, School of Health Sciences
  Miejscowość: Turcja
  www: www.medipol.edu.tr/English.aspx
  Kierunki studiowania:    
  Mechanika i Budowa Maszyn
  Budownictwo 
  (3 osoby/rok po 1 semestrze)
  Stopień studiów: 1,2,3
  Obowiązuje w latach: 2017-2021